Just nu har vi inga kattungar, utan ser med spänning fram emot nästa sommar, 2021, då vi hoppas på en kull!

© SE*Corda Dreams´ Neva Masquerade, 2018.  All rights reserved