IC SE*Aurora Stars Cordelia & IC SE*Solhems Pärla Anthony blir lyckliga föräldrar till C-kullen.

Länk till provparning:

Båda HCM-neg, PKD-neg, Blodgrupp A, FIV och FELV-neg.

© SE*Corda Dreams´ Neva Masquerade, 2018.  All rights reserved